Riigikohus: sõiduki varjatud puudustest teatamise mõistlik tähtaeg sõltub puuduse kindlaks tegemise ajast